Brud på forsyning

Generelt:
Viskinge Vandværk er ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af ledningsnet frem til og med måleren hos forbrugeren. Fra måleren og frem er forbrugeren ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af stikledning m.v. og er dermed ansvarlig for det forbrug, der evt. sker i forbindelse med brud, utætheder m.v.

Aflæs derfor med jævne mellemrum dit vandforbrug i målerbrønden. Sørg for at sikre, at der ikke er brud eller utætheder. Dette gøres ved, at du lukker for alt vandforbrug i huset. Derefter kan du ved aflæsning af vandmåleren undersøge, om der fortsat er forbrug. Der er tre 3 røde felter og 4 sorte felter. Det første røde felt målt fra højre måler forbruget i liter.

Når bruddet er konstateret:

Hvis der fortsat er forbrug gøres følgende:

-  Kontakt hurtigst mulig en VVS installatør (Flemming Rasmussen Mindegårdsvej 2, 4470 Svebølle tlf. nr. 40117896 - er Viskinge Vandværks kontakt, men det står dig frit at vælge din egen VVS installatør).

-  Kontakt Viskinge Vandværk v. formand Jesper Knudsen mobil: 24254635 eller driftsansvarlig Lennart Andreasen tlf. mob:20256644 og orienter om dit brud.

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk