Vandbehandling

Misfarvet vand i hanen:
Hvis der har været lukket for vandforsyningen, kan vandet blive brunligt eller boblende. Det skyldes, at der kan frigøres ugiftige aflejringer fra vandrørene (primært jern- og kalkforbindelser) eller, at der kommer luft i rørene. Problemet løses nemt ved at åbne for alle vandhanerne og skylle godt igennem. Brug af vaske- og opvaskemaskine frarådes i denne periode, da aflejringerne kan give misfarvninger, især på vasketøjet.

Vandbehandling:
Råvandet oppumpes fra en boring. På vandværket iltes og filtreres vandet. Derudover foretages ingen yderligere behandling. Vandet fra boringen blandes så grænseværdierne overholdes i det vand, der sendes ud til forbrugeren. Vandværket foretager ugentlig udskyldninger af okker og slam på vandværket.

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk