Forbrugeransvar

Vedligeholdelse:
Viskinge Vandværk vedligeholder løbende ledningsnettet og har i 2010 fået monteret nye elektroniske vandmålere overalt.

Fra måleren og frem er forbrugeren ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af stikledning m.v. og er dermed ansvarlig for det forbrug, der evt. sker i forbindelse med brud, utætheder m.v.

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk