Vandanalyse

Vandkvalitet:
Hvert år bliver der normalt udført følgende analyser:

På værket: 1 normal og 5 begrænsede kontroller og 1 udvidet kontrol.

På ledningsnettet: 5 begrænsede kontroller

Boringen bliver kontrolleret mindst 1 gang hvert 4. år.

Boringen i Viskinge Vandværk er i maj måned 2014 blevet regenereret.

Den seneste vandanalyse fra november 2019. Der er ingen forbehold i vandanalysen.

Viskinge Vandværks vand har en hårdhed på 18,2 målt i marts 2019. Fra Eurofins vil en hårdhed mellem 5 og 30 være indenfor det acceptable. Ved næste vandanalyse vil der blive udtaget en prøve for at få opdateret målingen på vandets hårdhed. 

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk