Godkendte VVS installatører

VVS installatør Flemming Rasmussen. Mindegårdsvej 2, 4470 Svebølle tlf. nr. 40117896.

Bemærk at kun i forbindelse med installation af målerbrønd (ekskl. Hovedstopventil) samt arbejder på egen installation efter hovedstopventil/målerbrønd står det andelshaveren frit at vælge VVS installatør. Til arbejder på stikledninger og jordledninger til og med hovedstopventil skal ovennævnte installatør benyttes. Vandværkets anvisninger for installation af målerbrønde skal følges. Kontakt formand, driftsansvarlig eller ovennævnte VVS installatør.

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk