Beredskabsmyndigheder

Politi (Alarmcentralen) 112
Embedslæge / Stadsdyrlæge 7222 7910
Laboratorium 7010 7272
Kalundborg, Team Miljø Jord 5953 4934
Beredsskabsstyrelsen 5575 3700
Kalundborg Kommune 5953 4020
Levnedsmiddelstyrelsen 3395 6000
Afd For Toksikologi 3969 6600
Giftinformationscentret, Rigshospitalet 3545 3545
Falck 7010 2030
Nabovandværk: Kalundborg Vandværk v/Mogens Schädler 3545 3545
Lokal- / Regional TV - TV2 Øst 5536 5656
Lokal- / Regionalradio - Regionalen 5575 3400
Lokal Avis - Kalundborg Folkeblad 8888 4400

 

 

  

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk