Takstblad

Takstblad for 2023

Vandforbrug:
Vandforbrug pr. m3 kr. 6,88 inkl moms (5,50)
"Grønne afgifter" pr. m3 kr. 7,96 inkl moms (6,37)
I alt pr. forbrugt m3 kr. 14,84 inkl moms (11,87)

Fast årligt bidrag:
Fast årlig bidrag pr. bolig-erhvervsenhed kr. 875,00 inkl moms (700,00). En enhed defineres som en lejlighed til beboelse eller en erhvervsdrivende, hvor der i hvert tilfælde er adgang til separat køkken og bad- wcrum.

Andre takster:
1. rykker/påmindelse kr. 100,00 inkl. moms (100,00)
2. rykker kr. 100,00 inkl moms (100,00)
3. rykker (sidste rykker før lukning) kr. 100,00 inkl. moms (100,00)
Gebyr for lukning og genåbning (+ evt. faktiske udgifter) kr. 1250,00 inkl. moms (1000,00)

Tilslutningsafgifter:
Hovedanlæg               kr. 4.826,25 inkl. moms (3861,00)
Ledningsanlæg           kr. 6.326,25 inkl. moms (5061,00)
Stikledning                 kr. 7375,00 inkl. moms (4.200,00)
Målerbrønd                 kr. 5.250,00 inkl. moms (4.200,00)
Tilslutningsafgift i alt   kr. 23.777,50 inkl. moms (19.022,00)

Ved forsyninger i det åbne land betales ledningsbidraget efter faktiske udgifter.
Beløb i (*) er beløb excl. moms.

Vandmålere aflæses elektronisk pr. 31. december (om teknikken vil)

Henvendelse vedr. opkrævning og adresseændring rettet til:

e-mail: mail@viskingevandvaerk.dk 

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk