Viskinge Vandværk

Viskinge Vandværk er et interessentselskab stiftet den 18. september- 1936, hvis formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsynings-område med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk