Lukkemeddelelser

Denne skrivelse vil du modtage i tilfælde af, at du har restancer i betalingen til viskinge Vandværk:

Viskinge den                 

Til__________________________________________

Adresse:_____________________________________

Grundet restancer i betalingen af forbrug og afgifter til Viskinge Vandværk er der tilsendt dig en 1. rykkerskrivelse/påmindelse om betaling den_________________samt en 2. rykker skrivelse dateret den___________________.      

Senest er der tilsendt dig en meddelelse den_________________ med besked om, at der vil blive lukket for vandet, hvis ikke restancer og gebyrer er betalt inden den___________________          

Da Viskinge Vandværk endnu ikke har modtaget betaling for restancer og gebyrer meddeles det hermed, at der er lukket for vandforsyningen til din husstand.

Målerstander er aflæst, og står ved aflæsningen på__________________, og der er sat lås/plombering på tilgangen til vandforsyningen. Ved brud på låsen/plombering af vandforsyningen vil der ske politianmeldelse.

Når restancer og gebyrer er betalt, kan der igen åbnes for vandet. I takstbladet for Viskinge Vandværk fremgår det, hvilke gebyrer der er gældende for rykkere/påmindelser samt gebyrer for henholdsvis lukning og genåbning af vandforsyningen.

Der skal gøres opmærksom på, at lukning og genåbning af forsyningen har et fast gebyr på kr. 500 + faktiske omkostninger, som er de omkostninger, der er forbundet med henholdsvis lukning og åbning.

Samtlige restancer og gebyrer skal være betalt inden, der igen kan åbnes for vandforsyningen.

Det forfaldne beløb er dags dato________________ + genåbningsgebyr på kr. 500 + evt. faktiske udgifter i alt kr._______________. Såfremt der ikke er påløbet yderligere forfaldent beløb eller omkostninger beds ovenstående beløb indbetalt til vor bankkonto i Nordea, Kalundborg afd. Konto nr. 2190-5155610249 på vedlagte indbetalingskort eller kontant til Erling Poulsen, Kirkebakken 9, 4470 Svebølle, før genåbning kan finde sted.

 

Med venlig hilsen

Viskinge Vandværk

v. Formand Gunnar Andersen

Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk
Viskinge Vandværk |Hovedgaden 31|4470 Svebølle
T: 24 25 46 35| M: mail@viskingevandvaerk.dk